Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

weirdblack
6711 f5a0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapollywood pollywood
weirdblack
3227 0d90 420
Reposted fromRowena Rowena viapollywood pollywood
weirdblack
Reposted fromshakeme shakeme viapollywood pollywood
weirdblack
8750 3e84 420
Reposted fromkarahippie karahippie viapollywood pollywood
weirdblack
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS

September 01 2019

weirdblack
9873 9816 420
Reposted fromlordsoth lordsoth viapollywood pollywood
weirdblack
3227 0d90 420
Reposted fromRowena Rowena viapollywood pollywood
weirdblack
7453 cdc9 420
Reposted fromniente niente viapollywood pollywood
weirdblack
weirdblack
7744 27a1 420
Threesome
Reposted frompittmanpjil pittmanpjil viapollywood pollywood
weirdblack
9012 ac28 420
Reposted fromsavatage savatage viawalkthemoon walkthemoon
weirdblack
weirdblack
weirdblack
0752 fa9d 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawalkthemoon walkthemoon
weirdblack
- To, że nie potrafi cię kochać tak, jak ty chcesz, nie znaczy, że nie kocha się ze wszystkich sił - mówi.
— Anna Todd "After.Już nie wiem, kim bez ciebie jestem"
Reposted fromaurinko aurinko viawalkthemoon walkthemoon
weirdblack
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viawalkthemoon walkthemoon
weirdblack
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawalkthemoon walkthemoon
weirdblack
8573 e3ba 420
A. Ciarkowska 
weirdblack
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
weirdblack
4425 cc7f 420
Reposted fromsoftboi softboi viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...