Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

weirdblack
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka "Rozmowy w tańcu"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaparyz-plonie paryz-plonie
weirdblack
(...) każdemu będzie dane to, w co wierzy.
— Michaił Bułhakow 'Mistrz i Małgorzata'
Reposted fromspadochron spadochron viaparyz-plonie paryz-plonie
weirdblack
Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.
— św. Paweł z Tarsu
Reposted fromtillbaka tillbaka viaparyz-plonie paryz-plonie
weirdblack

Była to miłość od pierwszego wejrzenia, miłość do ostatniego wejrzenia, miłość od każdego i do każdego wejrzenia.  

— Nabokov; najpiękniej
Reposted fromaillie aillie viaparyz-plonie paryz-plonie
weirdblack
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
Reposted fromsewinglover sewinglover viaparyz-plonie paryz-plonie
You deserve to be with somebody who will drive three hours, just to see you for one.
— Guidelines For Finding Someone Worthwhile (via maltesevulcan)
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viaparyz-plonie paryz-plonie
weirdblack
  Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz – Sońka
Reposted fromIriss Iriss viaparyz-plonie paryz-plonie
weirdblack
[...] oszalałem na twoim punkcie. To prawdopodobnie najrozsądniejsza rzecz, jaką zrobiłem w całym swoim życiu.
— William Wharton
Reposted fromtimetolove timetolove viaparyz-plonie paryz-plonie
weirdblack
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaparyz-plonie paryz-plonie
weirdblack
Reposted fromshakeme shakeme
weirdblack
Reposted fromshakeme shakeme
weirdblack
Reposted fromshakeme shakeme
weirdblack
weirdblack
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vialekkaprzesada lekkaprzesada
weirdblack
Prawda jest trudna, bywa szara i nieładna, ale przyciąga dobrych ludzi.
— Mila księżycowego światła.
Reposted from654675674 654675674 vialekkaprzesada lekkaprzesada
weirdblack
8924 f09d 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialekkaprzesada lekkaprzesada
weirdblack
7694 65f6 420
Reposted frombabyface babyface vialekkaprzesada lekkaprzesada
weirdblack
2390 b20b 420
weirdblack
Nie analizujmy, nie interpretujmy.
Czujmy.
weirdblack
6497 6ecc 420
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl