Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2018

weirdblack
6839 37b8 420

February 07 2018

weirdblack
weirdblack
Rays Over Indian Ocean
weirdblack
5640 3d1b 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaflesz flesz
9233 9887 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viakochajmnie kochajmnie
weirdblack
6987 db04 420
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
weirdblack
2587 d506 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
6146 0a75 420
Reposted frombrumous brumous viaMigotliwa Migotliwa
weirdblack
7550 210a 420
Reposted frompiehus piehus viaMigotliwa Migotliwa

February 06 2018

weirdblack
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaflesz flesz
weirdblack
7417 55ad 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflesz flesz

January 30 2018

weirdblack
8504 07ab 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaMigotliwa Migotliwa

January 26 2018

weirdblack
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMigotliwa Migotliwa

December 02 2017

weirdblack
5124 64bb 420
Reposted fromdailylife dailylife viaMigotliwa Migotliwa
weirdblack
9947 18a6 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl